Molecules and Cells

Cited by CrossRef (28)

 1. Jung-ho Yoon, Hyojoo Byun, Cristina Ivan, George A. Calin, Dahyun Jung, Sangkil Lee. lncRNAs UC.145 and PRKG1-AS1 Determine the Functional Output of DKK1 in Regulating the Wnt Signaling Pathway in Gastric Cancer. Cancers 2022;14:2369
  https://doi.org/10.3390/cancers14102369
 2. Chuanwen Zhao, Guohui Yuan, Yuemei Jiang, Jianfeng Xu, Lin Ye, Wenhui Zhan, Junfu Wang. Capn4 contributes to tumor invasion and metastasis in gastric cancer via activation of the Wnt/β-catenin/MMP9 signalling pathways. Experimental Cell Research 2020;395:112220
  https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2020.112220
 3. Wei Li, Ying Zhang, Jianrui Lv, Yong Zhang, Jie Bai, Luming Zhen, Xijing He. MicroRNA-137-mediated lysine demethylase 4A regulates the recovery of spinal cord injury via the SFRP4-Wnt/β-Catenin axis. International Journal of Neuroscience 2023;133:37
  https://doi.org/10.1080/00207454.2021.1881093
 4. Le Wang, Hao Wang, Xianglong Duan, Penggao Dai, Jianping Li. Comprehensive Analysis of the Canonical and Non-canonical Wnt Signaling Pathways in Gastric Cancer. Dig Dis Sci 2019;64:2830
  https://doi.org/10.1007/s10620-019-05606-6
 5. Leon J Wils, Maarten F Bijlsma. Epigenetic regulation of the Hedgehog and Wnt pathways in cancer. Critical Reviews in Oncology/Hematology 2018;121:23
  https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2017.11.013
 6. Jianbo Zheng, Yanhui Mei, Ping Xiang, Guangsheng Zhai, Ning Zhao, Chuanbing Xu, Min Liu, Zhengsheng Pan, Kai Tang, Dongsheng Jia. DNA methylation affects metastasis of renal cancer and is associated with TGF-β/RUNX3 inhibition. Cancer Cell Int 2018;18
  https://doi.org/10.1186/s12935-018-0554-7
 7. Rong Li, Yan Liu, Tiying Wang, Jiadai Tang, Lin Xie, Zhihong Yao, Kechen Li, Yedan Liao, Ling Zhou, Zhenqin Geng, Zeyong Huang, Zuozhang Yang, Lei Han. The characteristics of lung cancer in Xuanwei County: A review of differentially expressed genes and noncoding RNAs on cell proliferation and migration. Biomedicine & Pharmacotherapy 2019;119:109312
  https://doi.org/10.1016/j.biopha.2019.109312
 8. Ji Min Choi, Sang Gyun Kim. Effect of Helicobacter pylori Eradication on Epigenetic Changes in Gastric Cancer-related Genes. Korean J Helicobacter Up Gastrointest Res 2021;21:256
  https://doi.org/10.7704/kjhugr.2021.0042
 9. Lin Zhou, Wei Huang, He-Fen Yu, Ya-Juan Feng, Xu Teng. Exploring TCGA database for identification of potential prognostic genes in stomach adenocarcinoma. Cancer Cell Int 2020;20
  https://doi.org/10.1186/s12935-020-01351-3
 10. Jae Hyeong Lee, Sang-Ah Park, Il-Geun Park, Bo Kyung Yoon, Jung-Shin Lee, Ji Min Lee. Stem Cell Properties of Gastric Cancer Stem-Like Cells under Stress Conditions Are Regulated via the c-Fos/UCH-L3/β-Catenin Axis. Mol.Cells 2023;46:476
  https://doi.org/10.14348/molcells.2023.0011
 11. Miaomiao Zhao, Nuoya Yin, Renjun Yang, Shichang Li, Shuxian Zhang, Francesco Faiola. Environmentally relevant exposure to TBBPA and its analogues may not drastically affect human early cardiac development. Environmental Pollution 2022;306:119467
  https://doi.org/10.1016/j.envpol.2022.119467
 12. Dao-Pei Zou, Yang-Mei Chen, Ling-Zhao Zhang, Xiao-Hui Yuan, Yu-Jie Zhang, Adelina Inggawati, Pham Thi Kieu Nguyet, Tian-Wen Gao, Jin Chen. SFRP5 inhibits melanin synthesis of melanocytes in vitiligo by suppressing the Wnt/β-catenin signaling. Genes & Diseases 2021;8:677
  https://doi.org/10.1016/j.gendis.2020.06.003
 13. Lei Li, Jiguang Kou, Bibo Zhong. Up-regulation of long non-coding RNA AWPPH inhibits proliferation and invasion of gastric cancer cells via miR-203a/DKK2 axis. Human Cell 2019;32:495
  https://doi.org/10.1007/s13577-019-00277-x
 14. Roozbeh Akhavanfar, Seyyed-Ghavam Shafagh, Behnood Mohammadpour, Yalda Farahmand, Mohammad Hassan Lotfalizadeh, Keihan Kookli, Ali Adili, Goli Siri, Seyed Mahmoud Eshagh Hosseini. A comprehensive insight into the correlation between ncRNAs and the Wnt/β-catenin signalling pathway in gastric cancer pathogenesis. Cell Commun Signal 2023;21
  https://doi.org/10.1186/s12964-023-01092-6
 15. Li Yin, Chao Niu, Li-xin Liao, Jun Dou, Maidina Habasi, Haji Aisa. An Isoxazole Chalcone Derivative Enhances Melanogenesis in B16 Melanoma Cells via the Akt/GSK3β/β-Catenin Signaling Pathways. Molecules 2017;22:2077
  https://doi.org/10.3390/molecules22122077
 16. Mingzhou Guo, Yaojun Peng, Aiai Gao, Chen Du, James G. Herman. Epigenetic heterogeneity in cancer. Biomark Res 2019;7
  https://doi.org/10.1186/s40364-019-0174-y
 17. Sadegh Fattahi, Monireh Golpour, Fatemeh Amjadi-Moheb, Marzieh Sharifi-Pasandi, Parastesh Khodadadi, Maryam Pilehchian-Langroudi, Gholam Hossein Ashrafi, Haleh Akhavan-Niaki. DNA methyltransferases and gastric cancer: insight into targeted therapy. Epigenomics 2018;10:1477
  https://doi.org/10.2217/epi-2018-0096
 18. Syedeh Elham Norollahi, Fariborz Mansour-Ghanaei, Farahnaz Joukar, Shervin Ghadarjani, Kourosh Mojtahedi, Kaveh Gharaei Nejad, Hossein Hemmati, Faeze Gharibpoor, Roya Khaksar, Ali Akbar Samadani. Therapeutic approach of Cancer stem cells (CSCs) in gastric adenocarcinoma; DNA methyltransferases enzymes in cancer targeted therapy. Biomedicine & Pharmacotherapy 2019;115:108958
  https://doi.org/10.1016/j.biopha.2019.108958
 19. Xian Zhang, Aihua Li, Jie Wu, Yu Wu, Xiaoping Ma, Yanjun Liu, Qingfa Chen, Yan Zhang. Promoter methylation analysis of DKK2 may be a potential biomarker for early detection of cervical cancer. 2022;16:181
  https://doi.org/10.2478/abm-2022-0022
 20. Hege Marie Vedeld, Ajay Goel, Guro E. Lind. Epigenetic biomarkers in gastrointestinal cancers: The current state and clinical perspectives. Seminars in Cancer Biology 2018;51:36
  https://doi.org/10.1016/j.semcancer.2017.12.004
 21. Arife Zeybek, Necdet Öz, Serdar Kalemci, Kürşad Tosun, Tuba Gökdoğan Edgünlü, Mehmet Tuğhan Kızıltuğ, Leyla Tekin, Mehmet Emin Erdal. The role of Wnt pathway antagonists in early-stage lung adenocarcinoma. Mol Biol Rep 2022;49:9
  https://doi.org/10.1007/s11033-021-06759-2
 22. Sarah Koushyar, Arfon G. Powell, Elizabeth Vincan, Toby J. Phesse. Targeting Wnt Signaling for the Treatment of Gastric Cancer. IJMS 2020;21:3927
  https://doi.org/10.3390/ijms21113927
 23. Xin Tao, Xiaoxia Yang, Kexin Wu, Liang Yang, Yufei Huang, Qian Jin, Suling Chen. miR-629–5p promotes growth and metastasis of hepatocellular carcinoma by activating β-catenin. Experimental Cell Research 2019;380:124
  https://doi.org/10.1016/j.yexcr.2019.03.042
 24. Susana Romero-Garcia, Heriberto Prado-Garcia, Angeles Carlos-Reyes. Role of DNA Methylation in the Resistance to Therapy in Solid Tumors. Front. Oncol. 2020;10
  https://doi.org/10.3389/fonc.2020.01152
 25. Na Rae Lim, Woo Chul Chung. Helicobacter pylori-associated Chronic Atrophic Gastritis and Progression of Gastric Carcinogenesis. Korean J Gastroenterol 2023;82:171
  https://doi.org/10.4166/kjg.2023.097
 26. Zihe Dong, Zhipeng Liao, Yonglin He, Chengye Wu, Zixiang Meng, Baolong Qin, Ge Xu, Zeyang Li, Tianxin Sun, Yuyan Wen, Guangjie Li. Advances in the Biological Functions and Mechanisms of miRNAs in the Development of Osteosarcoma. Technol Cancer Res Treat 2022;21:153303382211173
  https://doi.org/10.1177/15330338221117386
 27. Shuanglin Peng, Yujin Gao, Sirong Shi, Dan Zhao, Huayue Cao, Ting Fu, Xiaoxiao Cai, Jingang Xiao. LncRNA‐AK137033 inhibits the osteogenic potential of adipose‐derived stem cells in diabetic osteoporosis by regulating Wnt signaling pathway via DNA methylation. Cell Proliferation 2022;55
  https://doi.org/10.1111/cpr.13174
 28. Wenjing Chen, Weiteng Zhang, Ruisen Wu, Yiqi Cai, Xiangyang Xue, Jun Cheng. Identification of biomarkers associated with histological grade and prognosis of gastric cancer by co‑expression network analysis. Oncol Lett 2019
  https://doi.org/10.3892/ol.2019.10869