Molecules and Cells

Cited by CrossRef (26)

 1. Yuan Zhang, Wei Zhao, Sheng Li, Mengzhu Lv, Xiaodan Yang, Meng Li, Zhiqian Zhang. CXCL11 promotes self-renewal and tumorigenicity of α2δ1+ liver tumor-initiating cells through CXCR3/ERK1/2 signaling. Cancer Letters 2019;449:163
  https://doi.org/10.1016/j.canlet.2019.02.016
 2. Yutaka Okagawa, Kohichi Takada, Yohei Arihara, Shohei Kikuchi, Takahiro Osuga, Hajime Nakamura, Yusuke Kamihara, Naotaka Hayasaka, Makoto Usami, Kazuyuki Murase, Koji Miyanishi, Masayoshi Kobune, Junji Kato, Chun-Ming Wong. Activated p53 with Histone Deacetylase Inhibitor Enhances L-Fucose-Mediated Drug Delivery through Induction of Fucosyltransferase 8 Expression in Hepatocellular Carcinoma Cells. PLoS ONE 2016;11:e0168355
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0168355
 3. Madelyn Miller, Shadab A. Siddiqi. Theranostics and Precision Medicine for the Management of Hepatocellular Carcinoma, Volume 3. 2016.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-323-99283-1.00008-2
 4. Qiuying Liu, Kefei Chen, Zhongjian Liu, Yuan Huang, Rongce Zhao, Ling Wei, Xiaoqin Yu, Jingyang He, Jun Liu, Jianguo Qi, Yang Qin, Bo Li. BORIS up-regulates OCT4 via histone methylation to promote cancer stem cell-like properties in human liver cancer cells. Cancer Letters 2017;403:165
  https://doi.org/10.1016/j.canlet.2017.06.017
 5. Qin Luo, Chao-Qun Wang, Lu-Yu Yang, Xiao-Mei Gao, Hao-Ting Sun, Yu Zhang, Kai-Li Zhang, Ying Zhu, Yan Zheng, Yuan-Yuan Sheng, Lu Lu, Hu-Liang Jia, Wen-Qiang Yu, Jie Liu, Qiong-Zhu Dong, Lun-Xiu Qin. FOXQ1/NDRG1 axis exacerbates hepatocellular carcinoma initiation via enhancing crosstalk between fibroblasts and tumor cells. Cancer Letters 2018;417:21
  https://doi.org/10.1016/j.canlet.2017.12.021
 6. Austin Cook, Shadab A. Siddiqi. Phytochemicals Targeting Tumor Microenvironment in Gastrointestinal Cancers. 2018.
  https://doi.org/10.1007/978-3-030-48405-7_14
 7. Jian Wu. Utilization of animal models to investigate nonalcoholic steatohepatitis-associated hepatocellular carcinoma. Oncotarget 2106;7:42762
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.8641
 8. Yuan Zhou, Yubo Wang, Wuhua Zhou, Tianchi Chen, Qinchuan Wu, Vikram Kumar Chutturghoon, Bingyi Lin, Lei Geng, Zhe Yang, Lin Zhou, Shusen Zheng. YAP promotes multi-drug resistance and inhibits autophagy-related cell death in hepatocellular carcinoma via the RAC1-ROS-mTOR pathway. Cancer Cell Int 2019;19
  https://doi.org/10.1186/s12935-019-0898-7
 9. Luwei Wei, Fuqiang Yin, Wei Zhang, Li Li. STROBE-compliant integrin through focal adhesion involve in cancer stem cell and multidrug resistance of ovarian cancer. 2017;96:e6345
  https://doi.org/10.1097/MD.0000000000006345
 10. Wen-Rui Wu, Xiang-De Shi, Fa-Peng Zhang, Ke Zhu, Rui Zhang, Xian-Huan Yu, Yu-Fei Qin, Shun-Peng He, Hou-Wei Fu, Lei Zhang, Hong Zeng, Man-Sheng Zhu, Lei-Bo Xu, Ping-Pui Wong, Chao Liu. Activation of the Notch1-c-myc-VCAM1 signalling axis initiates liver progenitor cell-driven hepatocarcinogenesis and pulmonary metastasis. Oncogene 2022;41:2340
  https://doi.org/10.1038/s41388-022-02246-5
 11. Sadegh Safaei, Roya Sajed, Ahmad Shariftabrizi, Shima Dorafshan, Leili Saeednejad Zanjani, Masoumeh Dehghan Manshadi, Zahra Madjd, Roya Ghods. Tumor matrix stiffness provides fertile soil for cancer stem cells. Cancer Cell Int 2023;23
  https://doi.org/10.1186/s12935-023-02992-w
 12. Jose J.G. Marin, Marta R. Romero, Elisa Herraez, Maitane Asensio, Sara Ortiz-Rivero, Anabel Sanchez-Martin, Luca Fabris, Oscar Briz. Mechanisms of Pharmacoresistance in Hepatocellular Carcinoma: New Drugs but Old Problems. Semin Liver Dis 2022;42:087
  https://doi.org/10.1055/s-0041-1735631
 13. Jiamin Cheng, Chungang Liu, Limei Liu, Xuejiao Chen, Juanjuan Shan, Junjie Shen, Wei Zhu, Cheng Qian. MEK1 signaling promotes self-renewal and tumorigenicity of liver cancer stem cells via maintaining SIRT1 protein stabilization. Oncotarget 2016;7:20597
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.7972
 14. Xiaoli Zhang, Na Li, Ying Zhu, Wei Wen. The role of mesenchymal stem cells in the occurrence, development, and therapy of hepatocellular carcinoma. Cancer Medicine 2022;11:931
  https://doi.org/10.1002/cam4.4521
 15. Shi-Hai Xuan, Meng-Lu Hua, Ze Xiang, Xiang-Lin He, Lan Huang, Chun Jiang, Peng Dong, Jian Wu. Roles of cancer stem cells in gastrointestinal cancers. World J Stem Cells 2023;15:209
  https://doi.org/10.4252/wjsc.v15.i4.209
 16. XIN-HONG WANG, MING-NA LIU, PING HUANG, JUN XU, AI-YUN LIU, JING CHEN, CHENG-QIAN LV, RUI-LING XU. Simultaneous silencing of β-catenin and signal transducer and activator of transcription 3 synergistically induces apoptosis and inhibits cell proliferation in HepG2 liver cancer cells. 2015;12:2263
  https://doi.org/10.3892/mmr.2015.3595
 17. Zhuo Cheng, Xiaofeng Li, Jin Ding. Characteristics of liver cancer stem cells and clinical correlations. Cancer Letters 2016;379:230
  https://doi.org/10.1016/j.canlet.2015.07.041
 18. R Zhang, W R Wu, X D Shi, L B Xu, M S Zhu, H Zeng, C Liu. Dysregulation of Bmi1 promotes malignant transformation of hepatic progenitor cells. Oncogenesis 2016;5:e203
  https://doi.org/10.1038/oncsis.2016.6
 19. Darko Castven, Carolin Czauderna, Jens U. Marquardt. Resistance to Molecular Therapies for Hepatocellular Carcinoma. 2016.
  https://doi.org/10.1007/978-3-319-56197-4_4
 20. Wei Li, Yunhan Qiu, Ji Hao, Chi Zhao, Xukun Deng, Guangwen Shu. Dauricine upregulates the chemosensitivity of hepatocellular carcinoma cells: Role of repressing glycolysis via miR-199a:HK2/PKM2 modulation. Food and Chemical Toxicology 2018;121:156
  https://doi.org/10.1016/j.fct.2018.08.030
 21. Lucas-Alexander Schulte, Juan Carlos López-Gil, Bruno Sainz, Patrick C. Hermann. The Cancer Stem Cell in Hepatocellular Carcinoma. Cancers 2020;12:684
  https://doi.org/10.3390/cancers12030684
 22. Na Li, Ying Zhu. Targeting liver cancer stem cells for the treatment of hepatocellular carcinoma. Therap Adv Gastroenterol 2019;12:175628481882156
  https://doi.org/10.1177/1756284818821560
 23. Sunbin Ling, Jie Li, Qiaonan Shan, Haojiang Dai, Di Lu, Xue Wen, Penghong Song, Haiyang Xie, Lin Zhou, Jimin Liu, Xiao Xu, Shusen Zheng. USP22 mediates the multidrug resistance of hepatocellular carcinoma via the SIRT1/AKT/MRP1 signaling pathway. Mol Oncol 2017;11:682
  https://doi.org/10.1002/1878-0261.12067
 24. Yuan Zhang, Wei Zhao, Haibo Han, Sheng Li, Dongji Chen, Zhiqian Zhang. MicroRNA-31 suppresses the self-renewal capability of α2δ1+ liver tumor-initiating cells by targeting ISL1. Oncotarget 2017;8:87647
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.21140
 25. Chuan Chen. Mechanisms of hepatocellular carcinoma and challenges and opportunities for molecular targeted therapy. WJH 2015;7:1964
  https://doi.org/10.4254/wjh.v7.i15.1964
 26. Lixing Zhang, Chao Ge, Fangyu Zhao, Yang Zhang, Xin Wang, Ming Yao, Jinjun Li. NRBP2 Overexpression Increases the Chemosensitivity of Hepatocellular Carcinoma Cells via Akt Signaling. 2016;76:7059
  https://doi.org/10.1158/0008-5472.CAN-16-0937