Molecules and Cells

Cited by CrossRef (7)

 1. Amel Djehal, Mohammad Krayem, Ahmad Najem, Hassan Hammoud, Thierry Cresteil, Canan G. Nebigil, Dong Wang, Peng Yu, Embarek Bentouhami, Ghanem E. Ghanem, Laurent Désaubry. Targeting prohibitin with small molecules to promote melanogenesis and apoptosis in melanoma cells. European Journal of Medicinal Chemistry 2018;155:880
  https://doi.org/10.1016/j.ejmech.2018.06.052
 2. Guangwang Liu, Chao Ma, Peian Wang, Peiying Zhang, Xinhua Qu, Shen Liu, Zanjing Zhai, Degang Yu, Juan Gao, Jun Liang, Weixiang Dai, Lindong Zhou, Mengjiao Xia, Huilin Yang. Pilose antler peptide potentiates osteoblast differentiation and inhibits osteoclastogenesis via manipulating the NF-κB pathway. Biochemical and Biophysical Research Communications 2017;491:388
  https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2017.07.091
 3. Weizhe Xu, Ying Lu, Junli Yue, Wanlu Lu, Wei Zhou, Xuedong Zhou, Ling Ye, Qinghua Zheng, Lan Zhang, Dingming Huang. Occlusal trauma inhibits osteoblast differentiation and bone formation through IKK‐NF‐κB signaling. Journal of Periodontology 2020;91:683
  https://doi.org/10.1002/JPER.18-0710
 4. Dong Wang, Redouane Tabti, Sabria Elderwish, Hussein Abou-Hamdan, Amel Djehal, Peng Yu, Hajime Yurugi, Krishnaraj Rajalingam, Canan G. Nebigil, Laurent Désaubry. Prohibitin ligands: a growing armamentarium to tackle cancers, osteoporosis, inflammatory, cardiac and neurological diseases. Cell. Mol. Life Sci. 2020;77:3525
  https://doi.org/10.1007/s00018-020-03475-1
 5. Jianfeng Han, Wei Wang, Andre van Wijnen. Effects of tanshinol on markers of bone turnover in ovariectomized rats and osteoblast cultures. PLoS ONE 2017;12:e0181175
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0181175
 6. Dan Wang, Jing Cai, Zhaobin Zeng, Xue Gao, Xi Shao, Yuanjun Ding, Xue Feng, Da Jing. The interactions between mTOR and NF‐κB: A novel mechanism mediating mechanical stretch‐stimulated osteoblast differentiation. Journal Cellular Physiology 2021;236:4592
  https://doi.org/10.1002/jcp.30184
 7. Chen Dai, Xi Zhou, Lu Wang, Rumeng Tan, Wei Wang, Bo Yang, Yucong Zhang, Huibo Shi, Dong Chen, Lai Wei, Zhishui Chen, Yingping Xiao. Rocaglamide Prolonged Allograft Survival by Inhibiting Differentiation of Th1/Th17 Cells in Cardiac Transplantation. Oxidative Medicine and Cellular Longevity 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/2048095