Molecules and Cells

Cited by CrossRef (53)

 1. Dong‐Mei Wu, Yong‐Jian Wang, Xin‐Rui Han, Xin Wen, Shan Wang, Min Shen, Shao‐Hua Fan, Juan Zhuang, Zi‐Feng Zhang, Qun Shan, Meng‐Qiu Li, Bin Hu, Chun‐Hui Sun, Jun Lu, Yuan‐Lin Zheng. Retracted : LncRNA LINC00880 promotes cell proliferation, migration, and invasion while inhibiting apoptosis by targeting CACNG5 through the MAPK signaling pathway in spinal cord ependymoma . J Cell Physiol 2018;233:6689
  https://doi.org/10.1002/jcp.26329
 2. Yu Ren, Yun-fei Wang, Jing Zhang, Qi-xue Wang, Lei Han, Mei Mei, Chun-sheng Kang. Targeted design and identification of AC1NOD4Q to block activity of HOTAIR by abrogating the scaffold interaction with EZH2. Clin Epigenet 2019;11
  https://doi.org/10.1186/s13148-019-0624-2
 3. Yinchuan Zhou, Dehong Feng, Xiaofeng Gu, Aiguo Gao, Yi liu. The role and clinical significance of long noncoding RNA zinc finger E-box-binding homeobox two antisense RNA 1 in promoting osteosarcoma cancer cell proliferation, inhibiting apoptosis and increasing migration by regulating miR-145. 2021;32:168
  https://doi.org/10.1097/CAD.0000000000000984
 4. Ting Sun. Long noncoding RNAs act as regulators of autophagy in cancer. Pharmacological Research 2018;129:151
  https://doi.org/10.1016/j.phrs.2017.11.009
 5. Carolina Cavalieri Gomes, Silvia Ferreira de Sousa, George Adrian Calin, Ricardo Santiago Gomez. The emerging role of long noncoding RNAs in oral cancer. Oral Surgery, Oral Medicine, Oral Pathology and Oral Radiology 2017;123:235
  https://doi.org/10.1016/j.oooo.2016.10.006
 6. Enqi Li, Zhe Zhao, Baotong Ma, Jinli Zhang. Long noncoding RNA HOTAIR promotes the proliferation and metastasis of osteosarcoma cells through the AKT/mTOR signaling pathway. Exp Ther Med 2017
  https://doi.org/10.3892/etm.2017.5248
 7. Claudia Maria Hattinger, Maria Pia Patrizio, Elisa Tavanti, Silvia Luppi, Federica Magagnoli, Piero Picci, Massimo Serra. Genetic testing for high-grade osteosarcoma: a guide for future tailored treatments?. Expert Review of Molecular Diagnostics 2018;18:947
  https://doi.org/10.1080/14737159.2018.1535903
 8. Shaopu Hu, Junli Chang, Yimian Li, Wenyi Wang, Edward C. Zou, Mengyao Guo, Qi Shi, Yongjun Wang, Yanping Yang. Long non-coding RNAs for osteosarcoma in the mouse: a meta-analysis. Oncotarget 2017;8:100533
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.20128
 9. Ke Ren, Yicheng Ni, Xingjia Li, Chen Wang, Qing Chang, Yonggang Li, Zengxin Gao, Sujia Wu, Xin Shi, Jie Song, Nan Yao, Jing Zhou. Expression profiling of long noncoding RNAs associated with vasculogenic mimicry in osteosarcoma. J of Cellular Biochemistry 2019;120:12473
  https://doi.org/10.1002/jcb.28514
 10. Dijie Li, Chaofei Yang, Chong Yin, Fan Zhao, Zhihao Chen, Ye Tian, Kai Dang, Shanfeng Jiang, Wenjuan Zhang, Ge Zhang, Airong Qian. LncRNA, Important Player in Bone Development and Disease. EMIDDT 2020;20:50
  https://doi.org/10.2174/1871530319666190904161707
 11. Nguyen P. T. Huynh, Britta A. Anderson, Farshid Guilak, Audrey McAlinden. Emerging roles for long noncoding RNAs in skeletal biology and disease. Connective Tissue Research 2017;58:116
  https://doi.org/10.1080/03008207.2016.1194406
 12. Marie Kalwa, Sonja Hänzelmann, Sabrina Otto, Chao-Chung Kuo, Julia Franzen, Sylvia Joussen, Eduardo Fernandez-Rebollo, Björn Rath, Carmen Koch, Andrea Hofmann, Shih-Han Lee, Andrew E. Teschendorff, Bernd Denecke, Qiong Lin, Martin Widschwendter, Elmar Weinhold, Ivan G. Costa, Wolfgang Wagner. The lncRNA HOTAIR impacts on mesenchymal stem cellsviatriple helix formation. Nucleic Acids Res 2016;44:10631
  https://doi.org/10.1093/nar/gkw802
 13. Xing Bao, Tingting Ren, Yi Huang, Kunkun Sun, Shidong Wang, Kuisheng Liu, Bingxin Zheng, Wei Guo. Knockdown of long non-coding RNA HOTAIR increases miR-454-3p by targeting Stat3 and Atg12 to inhibit chondrosarcoma growth. Cell Death Dis 2017;8:e2605
  https://doi.org/10.1038/cddis.2017.31
 14. Dylan C. Dean, Shen Shen, Francis J. Hornicek, Zhenfeng Duan. From genomics to metabolomics: emerging metastatic biomarkers in osteosarcoma. Cancer Metastasis Rev 2018;37:719
  https://doi.org/10.1007/s10555-018-9763-8
 15. Pichaya Thanindratarn, Dylan C. Dean, Francis J. Hornicek, Zhenfeng Duan. Bone Cancer. 2018.
  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-821666-8.00046-3
 16. Bin Yan, Aikepaer Wubuli, Yidong Liu, Xin Wang. Long non‑coding RNA phosphatase and tensin homolog pseudogene 1 suppresses osteosarcoma cell growth via the phosphoinositide 3‑kinase/protein kinase B signaling pathway. Exp Ther Med 2018
  https://doi.org/10.3892/etm.2018.6021
 17. Wei Qin, Pengcheng Kang, Yi Xu, Kaiming Leng, Zhenglong Li, Lining Huang, Jianjun Gao, Yunfu Cui, Xiangyu Zhong. Long non-coding RNA HOTAIR promotes tumorigenesis and forecasts a poor prognosis in cholangiocarcinoma. Sci Rep 2018;8
  https://doi.org/10.1038/s41598-018-29737-4
 18. Tao Yao, Zong-Sheng Yin, Wei Huang, Zhen-Fei Ding, Chao Cheng. Microarray profiling of circular RNAs in steroid-associated osteonecrosis of the femoral head. 2020;99:e19465
  https://doi.org/10.1097/MD.0000000000019465
 19. Wei Luo, Hongbo He, Wenfeng Xiao, Qing Liu, Zhenhan Deng, Yaojuan Lu, Qian Wang, Qiping Zheng, Yusheng Li. MALAT1 promotes osteosarcoma development by targeting TGFA via MIR376A. Oncotarget 2016;7:54733
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.10752
 20. Lu Wang, ShuangQing Li, Lin Qi, Lin Ling, Miaomiao Wu. Long Noncoding RNA HCG9 Promotes Osteosarcoma Progression through RAD51 by Acting as a ceRNA of miR-34b-3p. Mediators of Inflammation 2021;2021:1
  https://doi.org/10.1155/2021/9978882
 21. Monica Cantile, Maurizio Di Bonito, Maura Tracey De Bellis, Gerardo Botti. Functional Interaction among lncRNA HOTAIR and MicroRNAs in Cancer and Other Human Diseases. Cancers 2021;13:570
  https://doi.org/10.3390/cancers13030570
 22. Xiaolin Wu, Hongzhong Zhou, Bin Yue, Maohua Li, Fengxia Liu, Chensheng Qiu, Bohua Chen, Xuexiao Ma. Upregulation of microRNA-25-3p inhibits proliferation, migration and invasion of osteosarcoma cells in vitro by directly targeting SOX4. 2017;16:4293
  https://doi.org/10.3892/mmr.2017.7103
 23. Rui Zhang, Tian Xia. Long non-coding RNA XIST regulates PDCD4 expression by interacting with miR-21-5p and inhibits osteosarcoma cell growth and metastasis. 2017;51:1460
  https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4127
 24. Christos Valavanis, Gabriela Stanc. Osteosarcoma – Diagnosis, Mechanisms, and Translational Developments. 2017.
  https://doi.org/10.5772/intechopen.83847
 25. Bing Wang, Xing‐Long Qu, Jiaxiang Liu, Junhui Lu, Zong‐Yu Zhou. HOTAIR promotes osteosarcoma development by sponging miR‐217 and targeting ZEB1. Journal Cellular Physiology 2019;234:6173
  https://doi.org/10.1002/jcp.27394
 26. Rui Li, Hongliang Zhu, Yunbo Luo. Understanding the Functions of Long Non-Coding RNAs through Their Higher-Order Structures. IJMS 2016;17:702
  https://doi.org/10.3390/ijms17050702
 27. Amy L. Pashler, Benjamin P. Towler, Christopher I. Jones, Hope J. Haime, Tom Burgess, Sarah F. Newbury. Genome-wide analyses of XRN1-sensitive targets in osteosarcoma cells identify disease-relevant transcripts containing G-rich motifs. RNA 2021;27:1265
  https://doi.org/10.1261/rna.078872.121
 28. Faezeh Malakoti, Forough Alemi, Haniye Karimzadeh, Zatollah Asemi, Milad Asadi, Hadi Ghobadi, Jafar Soleimanpour, Bahman Yousefi. Long noncoding RNA-miRNA-mRNA axes multiple roles in osteosarcoma. Gene Reports 2021;23:101090
  https://doi.org/10.1016/j.genrep.2021.101090
 29. Vadim V Maximov, Rami I Aqeilan. Genetic factors conferring metastasis in osteosarcoma. Future Oncology 2016;12:1623
  https://doi.org/10.2217/fon-2016-0014
 30. Arunoday Bhan, Paromita Deb, Nadine Shihabeddin, Khairul I. Ansari, Marco Brotto, Subhrangsu S. Mandal. Histone methylase MLL1 coordinates with HIF and regulate lncRNA HOTAIR expression under hypoxia. Gene 2017;629:16
  https://doi.org/10.1016/j.gene.2017.07.069
 31. Shaopu Hu, Junli Chang, Yimian Li, Wenyi Wang, Mengyao Guo, Edward C. Zou, Yongjun Wang, Yanping Yang. Long non-coding RNA XIST as a potential prognostic biomarker in human cancers: a meta-analysis. Oncotarget 2018;9:13911
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.23744
 32. Ming Qian, Xinghai Yang, Zhenxi Li, Cong Jiang, Dianwen Song, Wangjun Yan, Tielong Liu, Zhipeng Wu, Jinhai Kong, Haifeng Wei, Jianru Xiao. P50-associated COX-2 extragenic RNA (PACER) overexpression promotes proliferation and metastasis of osteosarcoma cells by activating COX-2 gene. Tumor Biol. 2016;37:3879
  https://doi.org/10.1007/s13277-015-3838-8
 33. Rania H. Mahmoud, Nermeen A. Fouad, Enas M. Hefzy, Olfat G. Shaker, Tarek I. Ahmed, Hoda A. Hussein, Maha H. Nasr, Othman M. Zaki, Noha K. Abdelghaffar, Omayma O. Abdelaleem, Aditya K. Panda. The potential role of serum expression profile of long non coding RNAs, Cox2 and HOTAIR as novel diagnostic biomarkers in systemic lupus erythematosus. PLoS ONE 2022;17:e0268176
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0268176
 34. X Sun, P Du, W Yuan, Z Du, M Yu, X Yu, T Hu. Long non-coding RNA HOTAIR regulates cyclin J via inhibition of microRNA-205 expression in bladder cancer. Cell Death Dis 2015;6:e1907
  https://doi.org/10.1038/cddis.2015.269
 35. Meng Xue, Lu-yi Chen, Wei-jia Wang, Ting-ting Su, Liu-hong Shi, Lan Wang, Wen Zhang, Jian-min Si, Liang-jing Wang, Shu-jie Chen. HOTAIR induces the ubiquitination of Runx3 by interacting with Mex3b and enhances the invasion of gastric cancer cells. Gastric Cancer 2018;21:756
  https://doi.org/10.1007/s10120-018-0801-6
 36. Arwa Al-Rugeebah, Mohammed Alanazi, Narasimha Reddy Parine. MEG3: an Oncogenic Long Non-coding RNA in Different Cancers. Pathol. Oncol. Res. 2019;25:859
  https://doi.org/10.1007/s12253-019-00614-3
 37. Shanyong Zhang, Lei Ding, Xin Li, Hongwu Fan. Identification of biomarkers associated with the recurrence of osteosarcoma using ceRNA regulatory network analysis. Int J Mol Med 2019
  https://doi.org/10.3892/ijmm.2019.4108
 38. Zuozhang Yang, Xiaojuan Li, Yihao Yang, Zewei He, Xin Qu, Ya Zhang. Long noncoding RNAs in the progression, metastasis, and prognosis of osteosarcoma. Cell Death Dis 2016;7:e2389
  https://doi.org/10.1038/cddis.2016.272
 39. Dijie Li, Chaofei Yang, Ye Tian, Zhihao Chen, Airong Qian, Chong Yin. Noncoding RNAs and Bone. 2016.
  https://doi.org/10.1007/978-981-16-2402-5_5
 40. Ning Wang, Xiaona Meng, Yongyi Liu, Yong Chen, Qingwei Liang. LPS promote Osteosarcoma invasion and migration through TLR4/HOTAIR. Gene 2019;680:1
  https://doi.org/10.1016/j.gene.2018.09.031
 41. Ruiling Chen, Gangyang Wang, Ying Zheng, Yingqi Hua, Zhengdong Cai. Long non-coding RNAs in osteosarcoma. Oncotarget 2017;8:20462
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.14726
 42. Guoqing Duan, Shiqiang Song, Shuaishuai Niu. WITHDRAWN: Long non-coding RNA HOTAIR promotes LPS-induced inflammatory injury by down-regulation of microRNA-124 in murine chondrogenic ATDC5 cells. Life Sciences 2018
  https://doi.org/10.1016/j.lfs.2018.07.039
 43. Gaohong Sheng, Yuan Gao, Yong Yang, Hua Wu. Osteosarcoma and Metastasis. Front. Oncol. 2021;11
  https://doi.org/10.3389/fonc.2021.780264
 44. Xiaoru Xin, Qianan Li, Jinyong Fang, Tiejun Zhao. LncRNA HOTAIR: A Potential Prognostic Factor and Therapeutic Target in Human Cancers. Front. Oncol. 2021;11
  https://doi.org/10.3389/fonc.2021.679244
 45. Kun-Peng Zhu, Xiao-Long Ma, Chun-Lin Zhang. LncRNA ODRUL Contributes to Osteosarcoma Progression through the miR-3182/MMP2 Axis. Molecular Therapy 2017;25:2383
  https://doi.org/10.1016/j.ymthe.2017.06.027
 46. Li Min, Cassandra Garbutt, Chongqi Tu, Francis Hornicek, Zhenfeng Duan. Potentials of Long Noncoding RNAs (LncRNAs) in Sarcoma: From Biomarkers to Therapeutic Targets. IJMS 2017;18:731
  https://doi.org/10.3390/ijms18040731
 47. Jun Zhang, Xubin Chou, Ming Zhuang, Chenlei Zhu, Yong Hu, Dong Cheng, Zhiwei Liu. Retracted : LINC00657 activates PD‐L1 to promote osteosarcoma metastasis via miR‐106a . J of Cellular Biochemistry 2020;121:4188
  https://doi.org/10.1002/jcb.29574
 48. Hua Zheng, Jing Min. Role of Long Noncoding RNA HOTAIR in the Growth and Apoptosis of Osteosarcoma Cell MG-63. BioMed Research International 2016;2016:1
  https://doi.org/10.1155/2016/5757641
 49. Zhengwei Zhu, Zhuoyuan Liang, Herty Liany, Chao Yang, Leilei Wen, Zhiming Lin, Yujun Sheng, Yan Lin, Lei Ye, Yuyan Cheng, Yan Chang, Lu Liu, Lulu Yang, Yinjuan Shi, Changbing Shen, Fusheng Zhou, Xiaodong Zheng, Jun Zhu, Bo Liang, Yantao Ding, Yi Zhou, Xianyong Yin, Huayang Tang, Xianbo Zuo, Liangdan Sun, Jin-Xin Bei, Jianjun Liu, Sen Yang, Wanling Yang, Yong Cui, Xuejun Zhang. Discovery of a novel genetic susceptibility locus on X chromosome for systemic lupus erythematosus. Arthritis Res Ther 2015;17
  https://doi.org/10.1186/s13075-015-0857-1
 50. Jingqiu Li, Haihua Tian, Jie Yang, Zhaohui Gong. Long Noncoding RNAs Regulate Cell Growth, Proliferation, and Apoptosis. DNA and Cell Biology 2016;35:459
  https://doi.org/10.1089/dna.2015.3187
 51. Mojdeh Nasrollahzadeh-Khakiani, Modjtaba Emadi-Baygi, Wolfgang Arthur Schulz, Parvaneh Nikpour. Long noncoding RNAs in gastric cancer carcinogenesis and metastasis. Briefings in Functional Genomics 2016:elw011
  https://doi.org/10.1093/bfgp/elw011
 52. Shengjie Xu, Yingchao Gong, Ying Yin, Hongyuan Xing, Ning Zhang. The multiple function of long noncoding RNAs in osteosarcoma progression, drug resistance and prognosis. Biomedicine & Pharmacotherapy 2020;127:110141
  https://doi.org/10.1016/j.biopha.2020.110141
 53. Xiaohan Qu, Simon Alsager, Ying Zhuo, Bin Shan. HOX transcript antisense RNA (HOTAIR) in cancer. Cancer Letters 2019;454:90
  https://doi.org/10.1016/j.canlet.2019.04.016