Molecules and Cells

Cited by CrossRef (28)

 1. Altay Burak Dalan, Sukru Gulluoglu, Emre Can Tuysuz, Aysegul Kuskucu, Cumhur Kaan Yaltirik, Oguz Ozturk, Ugur Ture, Omer Faruk Bayrak. Simultaneous analysis of miRNA-mRNA in human meningiomas by integrating transcriptome: A relationship between PTX3 and miR-29c. BMC Cancer 2017;17
  https://doi.org/10.1186/s12885-017-3198-4
 2. Lingling Ye, Fen Wang, Hao Wu, Hui Yang, Yan Yang, Yajun Ma, Aili Xue, Jing Zhu, Meili Chen, Jinyan Wang, Quan an Zhang. Functions and Targets of miR-335 in Cancer. OTT 2021;Volume 14:3335
  https://doi.org/10.2147/OTT.S305098
 3. Aamir Suhail, Zaigham Abbas Rizvi, Prabhakar Mujagond, Syed Azmal Ali, Preksha Gaur, Mukesh Singh, Vineet Ahuja, Amit Awasthi, Chittur Venkateshwaran Srikanth. DeSUMOylase SENP7-Mediated Epithelial Signaling Triggers Intestinal Inflammation via Expansion of Gamma-Delta T Cells. Cell Reports 2019;29:3522
  https://doi.org/10.1016/j.celrep.2019.11.028
 4. H. Kim, J. J. Lee, Y. Kim. miR-323b Attenuates Taxol-Resistance in Ovarian Cancer Cells by Targeting DDX53. Biol Bull Russ Acad Sci 2023;50:739
  https://doi.org/10.1134/S1062359023601374
 5. Yangyang Wang, Haifeng Wang, Yongxing Ding, Yu Li, Sulian Chen, Lingyu Zhang, Haihua Wu, Jihong Zhou, Kecai Duan, Wenrui Wang, Changjie Chen, Qingling Yang. N-peptide of vMIP-II reverses paclitaxel-resistance by regulating miRNA-335 in breast cancer. 2017;51:918
  https://doi.org/10.3892/ijo.2017.4076
 6. Fatemeh Memari, Zeinab Joneidi, Behnaz Taheri, Sedigheh Fekri Aval, Amir Roointan, Nosratollah Zarghami. Epigenetics and Epi-miRNAs: Potential markers/therapeutics in leukemia. Biomedicine & Pharmacotherapy 2018;106:1668
  https://doi.org/10.1016/j.biopha.2018.07.133
 7. Anna Tamanini, Enrica Fabbri, Tiziana Jakova, Jessica Gasparello, Alex Manicardi, Roberto Corradini, Alessia Finotti, Monica Borgatti, Ilaria Lampronti, Silvia Munari, Maria Dechecchi, Giulio Cabrini, Roberto Gambari. A Peptide-Nucleic Acid Targeting miR-335-5p Enhances Expression of Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR) Gene with the Possible Involvement of the CFTR Scaffolding Protein NHERF1. Biomedicines 2021;9:117
  https://doi.org/10.3390/biomedicines9020117
 8. Nasrin Rastgoo, Jahangir Abdi, Jian Hou, Hong Chang. Role of epigenetics-microRNA axis in drug resistance of multiple myeloma. J Hematol Oncol 2017;10
  https://doi.org/10.1186/s13045-017-0492-1
 9. Yan Zhang, Xin Li, Dianshuang Zhou, Hui Zhi, Peng Wang, Yue Gao, Maoni Guo, Ming Yue, Yanxia Wang, Weitao Shen, Shangwei Ning, Yixue Li, Xia Li. Inferences of individual drug responses across diverse cancer types using a novel competing endogenous RNA network. Molecular Oncology 2018;12:1429
  https://doi.org/10.1002/1878-0261.12181
 10. Jing Qi, Lin-Ying Shi, Yin Wu, Xian-Juan Shen, Jie Yuan, Chun-Jing Jin, Hui Cong, Shao-Qing Ju. Epigenetic silencing of miR-335 induces migration by targeting insulin-like growth factor-1 receptor in multiple myeloma. Leukemia & Lymphoma 2019;60:3188
  https://doi.org/10.1080/10428194.2019.1627534
 11. Lingqin Song, Liqiong Tang, Dalin Lu, Min Hu, Chengcheng Liu, Haifeng Zhang, Yang Zhao, Di Liu, Shuqun Zhang, Dian Gao. Sinomenine Inhibits Vasculogenic Mimicry and Migration of Breast Cancer Side Population Cells via Regulating miR-340-5p/SIAH2 Axis. BioMed Research International 2022;2022:1
  https://doi.org/10.1155/2022/4914005
 12. Neoh Hun Phuah, Mohamad Nurul Azmi, Khalijah Awang, Noor Hasima Nagoor. Down-Regulation of MicroRNA-210 Confers Sensitivity towards 1’S-1’-Acetoxychavicol Acetate (ACA) in Cervical Cancer Cells by Targeting SMAD4. 2017;40:291
  https://doi.org/10.14348/molcells.2017.2285
 13. Ruixiang Tang, Yingying Lei, Bingshuang Hu, Jie Yang, Shun Fang, Qiongyao Wang, Man Li, Linlang Guo. WW domain binding protein 5 induces multidrug resistance of small cell lung cancer under the regulation of miR-335 through the Hippo pathway. Br J Cancer 2016;115:243
  https://doi.org/10.1038/bjc.2016.186
 14. Nikita Thapa, Yong Chwae, Kwang Yoo, Tae-Bin Won, Daewook Kang, Daae Choi, Jaeyoung Kim. Exosomal delivery of TRAIL and miR‑335 for the treatment of hepatocellular carcinoma (Review). Int J Mol Med 2022;51
  https://doi.org/10.3892/ijmm.2022.5206
 15. Youngmi Kim, Hyuna Kim, Deokbum Park, Hansoo Lee, Yun Sil Lee, Jongseon Choe, Young Myeong Kim, Doyong Jeon, Dooil Jeoung. The pentapeptide Gly-Thr-Gly-Lys-Thr confers sensitivity to anti-cancer drugs by inhibition of CAGE binding to GSK3β and decreasing the expression of cyclinD1. Oncotarget 2017;8:13632
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.14621
 16. Huanhuan Li, Xueju Xu, Dao Wang, Li Zeng, Bai Li, Yuan Zhang, Shufang Su, Linlin Wei, Hongliang You, Yingqi Fang, Yingchao Wang, Yufeng Liu. miR-146b-5p regulates bone marrow mesenchymal stem cell differentiation by SIAH2/PPARγ in aplastic anemia children and benzene-induced aplastic anemia mouse model. Cell Cycle 2020;19:2460
  https://doi.org/10.1080/15384101.2020.1807081
 17. Yuanqi Liu, Chaojun Duan, Chunfang Zhang. E3 Ubiquitin Ligase in Anticancer Drugdsla Resistance: Recent Advances and Future Potential. Front. Pharmacol. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fphar.2021.645864
 18. Yoojung Kwon, Youngmi Kim, Hyun Jung, Dooil Jeoung. Role of HDAC3-miRNA-CAGE Network in Anti-Cancer Drug-Resistance. IJMS 2018;20:51
  https://doi.org/10.3390/ijms20010051
 19. Vibhuti Joshi, Arun Upadhyay, Ayeman Amanullah, Ribhav Mishra, Amit Mishra. Molecular Diagnostics in Cancer Patients. 2018.
  https://doi.org/10.1007/978-981-13-5877-7_4
 20. . Histone Deacetylase-3/CAGE Axis Targets EGFR Signaling and Regulates the Response to Anti-Cancer Drugs. 2016;39:229
  https://doi.org/10.14348/molcells.2016.2244
 21. Jing-dong Zhou, Xi-xi Li, Ting-juan Zhang, Zi-jun Xu, Zhi-hui Zhang, Yu Gu, Xiang-mei Wen, Wei Zhang, Run-bi Ji, Zhao-qun Deng, Jiang Lin, Jun Qian. MicroRNA-335/ID4 dysregulation predicts clinical outcome and facilitates leukemogenesis by activating PI3K/Akt signaling pathway in acute myeloid leukemia. Aging 2019;11:3376
  https://doi.org/10.18632/aging.101991
 22. Kailang Li, Jinyun Li, Meng Ye, Xiaofeng Jin. The role of Siah2 in tumorigenesis and cancer therapy. Gene 2022;809:146028
  https://doi.org/10.1016/j.gene.2021.146028
 23. Jinwook Choi, Young-Kook Kim, Kyungsoo Park, Jinwoo Nah, Sung-Soo Yoon, Dong-Wook Kim, V. Narry Kim, Rho Hyun Seong. MicroRNA-139-5p regulates proliferation of hematopoietic progenitors and is repressed during BCR-ABL–mediated leukemogenesis. 2016;128:2117
  https://doi.org/10.1182/blood-2016-02-702464
 24. Youngmi Kim, Hyuna Kim, Deokbum Park, Minho Han, Hansoo Lee, Yun Sil Lee, Jongseon Choe, Young Myeong Kim, Dooil Jeoung. miR-217 and CAGE form feedback loop and regulates the response to anti-cancer drugs through EGFR and HER2. Oncotarget 2016;7:10297
  https://doi.org/10.18632/oncotarget.7185
 25. Madhura Ketkar, Shilpee Dutt. Metabolism and Epigenetic Regulation: Implications in Cancer. 2016.
  https://doi.org/10.1007/978-3-031-07634-3_14
 26. Luobin Ding, Kangning Hao, Linchao Sang, Xiaoyu Shen, Ce Zhang, Dehao Fu, Xiangbei Qi. ATF2-driven osteogenic activity of enoxaparin sodium-loaded polymethylmethacrylate bone cement in femoral defect regeneration. J Orthop Surg Res 2023;18
  https://doi.org/10.1186/s13018-023-04017-8
 27. Jun Wu, Yuhua Xue, Xiang Gao, Qiang Zhou. Host cell factors stimulate HIV-1 transcription by antagonizing substrate-binding function of Siah1 ubiquitin ligase to stabilize transcription elongation factor ELL2. 2020
  https://doi.org/10.1093/nar/gkaa461
 28. Youngmi Kim, Minjeong Yeon, Dooil Jeoung. DDX53 Regulates Cancer Stem Cell-Like Properties by Binding to SOX-2. 2017;40:322
  https://doi.org/10.14348/molcells.2017.0001