Molecules and Cells

Cited by CrossRef (75)

 1. Yuming Sun, Yingrui Li, Min Wang, Chengzi Wang, Ning Ling, Luis A.J. Mur, Qirong Shen, Shiwei Guo. Redox imbalance contributed differently to membrane damage of cucumber leaves under water stress and Fusarium infection. Plant Science 2018;274:171
  https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2018.05.025
 2. Aditya Banerjee, Aryadeep Roychoudhury. WRKY Proteins: Signaling and Regulation of Expression during Abiotic Stress Responses. The Scientific World Journal 2015;2015:1
  https://doi.org/10.1155/2015/807560
 3. Min Wang, Tao Zhang, Hao Peng, Sheng Luo, Juejie Tan, Kaifeng Jiang, Yueqin Heng, Xin Zhang, Xiuping Guo, Jiakui Zheng, Zhijun Cheng. Rice Premature Leaf Senescence 2, Encoding a Glycosyltransferase (GT), Is Involved in Leaf Senescence. Front. Plant Sci. 2018;9
  https://doi.org/10.3389/fpls.2018.00560
 4. Lijiao Gu, Lingling Dou, Yaning Guo, Hantao Wang, Libei Li, Congcong Wang, Liang Ma, Hengling Wei, Shuxun Yu. The WRKY transcription factor GhWRKY27 coordinates the senescence regulatory pathway in upland cotton (Gossypium hirsutum L.) . BMC Plant Biol 2019;19
  https://doi.org/10.1186/s12870-019-1688-z
 5. Xujun Chen, Cheng Li, Han Wang, Zejian Guo. WRKY transcription factors: evolution, binding, and action. Phytopathol Res 2019;1
  https://doi.org/10.1186/s42483-019-0022-x
 6. Pooja Goyal, Ritu Devi, Bhawana Verma, Shahnawaz Hussain, Palak Arora, Rubeena Tabassum, Suphla Gupta. WRKY transcription factors: evolution, regulation, and functional diversity in plants. Protoplasma 2023;260:331
  https://doi.org/10.1007/s00709-022-01794-7
 7. Xiaoli Tan, Zhongqi Fan, Lulu Li, Ya Wu, Jianfei Kuang, Wangjin Lu, Jianye Chen. Molecular Characterization of a Leaf Senescence-Related Transcription Factor BrWRKY75 of Chinese Flowering Cabbage. Horticultural Plant Journal 2016;2:272
  https://doi.org/10.1016/j.hpj.2017.01.003
 8. Tingting Yu, Xuefeng Lu, Yang Bai, Xiupeng Mei, Zhifeng Guo, Chaoxian Liu, Yilin Cai, Jin-Song Zhang. Overexpression of the maize transcription factor ZmVQ52 accelerates leaf senescence in Arabidopsis. PLoS ONE 2019;14:e0221949
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0221949
 9. Rong Wu, Yunqian Ding, Chenyong Li, Bangkui Wu, Zhongji Huang, Zhenan Li, Xiaomin Wang, Guangwu Zhao. An R2R3-Type Transcription Factor OsMYBAS1 Regulates Seed Germination under Artificial Accelerated Aging in Transgenic Rice (Oryza sativa L.). Agronomy 2022;12:1955
  https://doi.org/10.3390/agronomy12081955
 10. Yujia Leng, Guoyou Ye, Dali Zeng. Genetic Dissection of Leaf Senescence in Rice. IJMS 2017;18:2686
  https://doi.org/10.3390/ijms18122686
 11. Francisco H. Astigueta, Amilcar H. Baigorria, Martín N. García, Verónica C. Delfosse, Sergio A. González, Mariana C. Pérez de la Torre, Sebastián Moschen, Verónica V. Lia, Ruth A. Heinz, Paula Fernández, Santiago A. Trupkin. Characterization and expression analysis of WRKY genes during leaf and corolla senescence of Petunia hybrida plants. Physiol Mol Biol Plants 2022;28:1765
  https://doi.org/10.1007/s12298-022-01243-y
 12. Xi Yang, Pan Gong, Kunyu Li, Fudeng Huang, Fangmin Cheng, Gang Pan. A single cytosine deletion in theOsPLS1gene encoding vacuolar-type H+-ATPase subunit A1 leads to premature leaf senescence and seed dormancy in rice. EXBOTJ 2016;67:2761
  https://doi.org/10.1093/jxb/erw109
 13. Jianhui Ma, Xiaolong Gao, Qing Liu, Yun Shao, Daijing Zhang, Lina Jiang, Chunxi Li. Overexpression of TaWRKY146 Increases Drought Tolerance through Inducing Stomatal Closure in Arabidopsis thaliana. Front. Plant Sci. 2017;8
  https://doi.org/10.3389/fpls.2017.02036
 14. Haiyun Rui, Xingxing Zhang, Kamran Iqbal Shinwari, Luqing Zheng, Zhenguo Shen. Comparative transcriptomic analysis of two Vicia sativa L. varieties with contrasting responses to cadmium stress reveals the important role of metal transporters in cadmium tolerance. Plant Soil 2018;423:241
  https://doi.org/10.1007/s11104-017-3501-9
 15. Mohammad Asad Ullah, Muhammad-Redha Abdullah-Zawawi, Rabiatul-Adawiah Zainal-Abidin, Noor Liyana Sukiran, Md Imtiaz Uddin, Zamri Zainal. A Review of Integrative Omic Approaches for Understanding Rice Salt Response Mechanisms. Plants 2022;11:1430
  https://doi.org/10.3390/plants11111430
 16. Priyanka Jain, Pankaj K. Singh, Ritu Kapoor, Apurva Khanna, Amolkumar U. Solanke, S. Gopala Krishnan, Ashok K. Singh, Vinay Sharma, Tilak R. Sharma. Understanding Host-Pathogen Interactions with Expression Profiling of NILs Carrying Rice-Blast Resistance Pi9 Gene. Front. Plant Sci. 2017;8
  https://doi.org/10.3389/fpls.2017.00093
 17. Da-Yea Park, Yejin Shim, Eunji Gi, Byoung-Doo Lee, Gynheung An, Kiyoon Kang, Nam-Chon Paek. The MYB-related transcription factor RADIALIS-LIKE3 (OsRL3) functions in ABA-induced leaf senescence and salt sensitivity in rice. Environmental and Experimental Botany 2018;156:86
  https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2018.08.033
 18. Xiaoshuang Wei, Hailian Zhou, Deying Xie, Jianguo Li, Mingchong Yang, Tianli Chang, Dongxin Wang, Lihua Hu, Guosheng Xie, Jihong Wang, Lingqiang Wang. Genome-Wide Association Study in Rice Revealed a Novel Gene in Determining Plant Height and Stem Development, by Encoding a WRKY Transcription Factor. IJMS 2021;22:8192
  https://doi.org/10.3390/ijms22158192
 19. Yi Zhou, Ping Yang, Fenglei Cui, Fantao Zhang, Xiangdong Luo, Jiankun Xie, Mukesh Jain. Transcriptome Analysis of Salt Stress Responsiveness in the Seedlings of Dongxiang Wild Rice (Oryza rufipogon Griff.). PLoS ONE 2016;11:e0146242
  https://doi.org/10.1371/journal.pone.0146242
 20. Charles I. Rinerson, Erin D. Scully, Nathan A. Palmer, Teresa Donze-Reiner, Roel C. Rabara, Prateek Tripathi, Qingxi J Shen, Scott E. Sattler, Jai S. Rohila, Gautam Sarath, Paul J. Rushton. The WRKY transcription factor family and senescence in switchgrass. BMC Genomics 2015;16
  https://doi.org/10.1186/s12864-015-2057-4
 21. L. Zhao, W. Zhang, Q. Song, Y. Xuan, K. Li, L. Cheng, H. Qiao, G. Wang, C. Zhou, B. Hause. A WRKY transcription factor, TaWRKY40‐D, promotes leaf senescence associated with jasmonic acid and abscisic acid pathways in wheat. Plant Biol. J. 2020;22:1072
  https://doi.org/10.1111/plb.13155
 22. Dan Zhu, Lixia Hou, Peilian Xiao, Yang Guo, Michael K. Deyholos, Xin Liu. VvWRKY30, a grape WRKY transcription factor, plays a positive regulatory role under salinity stress. Plant Science 2019;280:132
  https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2018.03.018
 23. . CaPUB1, a Hot Pepper U-box E3 Ubiquitin Ligase, Confers Enhanced Cold Stress Tolerance and Decreased Drought Stress Tolerance in Transgenic Rice (Oryza sativa L.). 2016;39:250
  https://doi.org/10.14348/molcells.2016.2290
 24. Heyoung Lee, Jooyoung Cha, Changhyun Choi, Naeyoung Choi, Hyun-So Ji, Sang Ryeol Park, Seungbum Lee, Duk-Ju Hwang. Rice WRKY11 Plays a Role in Pathogen Defense and Drought Tolerance. Rice 2018;11
  https://doi.org/10.1186/s12284-018-0199-0
 25. Yekti Asih Purwestri, Siti Nurbaiti, Sekar Pelangi Manik Putri, Ignasia Margi Wahyuni, Siti Roswiyah Yulyani, Alfino Sebastian, Tri Rini Nuringtyas, Nobutoshi Yamaguchi. Seed Halopriming: A Promising Strategy to Induce Salt Tolerance in Indonesian Pigmented Rice. Plants 2023;12:2879
  https://doi.org/10.3390/plants12152879
 26. Jae Sung Shim, Su-Hyun Park, Dong-Keun Lee, Youn Shic Kim, Soo-Chul Park, Mark Christian Felipe R. Redillas, Jun Sung Seo, Ju-Kon Kim. The Rice GLYCINE-RICH PROTEIN 3 Confers Drought Tolerance by Regulating mRNA Stability of ROS Scavenging-Related Genes. Rice 2021;14
  https://doi.org/10.1186/s12284-021-00473-0
 27. Muhammad Jehanzeb, Xiangzi Zheng, Ying Miao. The Role of the S40 Gene Family in Leaf Senescence. IJMS 2017;18:2152
  https://doi.org/10.3390/ijms18102152
 28. Manu Kumar, Yun-Shil Gho, Ki-Hong Jung, Seong-Ryong Kim. Genome-Wide Identification and Analysis of Genes, Conserved between japonica and indica Rice Cultivars, that Respond to Low-Temperature Stress at the Vegetative Growth Stage. Front. Plant Sci. 2017;8
  https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01120
 29. Delara Akhter, Ran Qin, Ujjal Kumar Nath, Jamal Eshag, Xiaoli Jin, Chunhai Shi. Transcriptional Profile Corroborates that bml Mutant Plays likely Role in Premature Leaf Senescence of Rice (Oryza sativa L.). IJMS 2019;20:1708
  https://doi.org/10.3390/ijms20071708
 30. Muho Han, Kyung-Duck Kim, Jaeho Pyee, Sumin Choi, Dae-Sup Park. Observation of Scleropthora macrospora Causing Downy Mildew from Zoysiagrass with Leaf Yellowing and Excessive Tillering. Weed & Turfgrass Science 2016;5:23
  https://doi.org/10.5660/WTS.2016.5.1.23
 31. Yong Gao, Xia Shi, Yongyuan Chang, Yingbo Li, Xuehang Xiong, Hongmei Liu, Mengyuan Li, Weihua Li, Xuehai Zhang, Zhiyuan Fu, Yadong Xue, Jihua Tang. Mapping the gene of a maize leaf senescence mutant and understanding the senescence pathways by expression analysis. Plant Cell Rep 2023;42:1651
  https://doi.org/10.1007/s00299-023-03051-4
 32. Zhong Wang, Shuaibin Wang, Pingping Liu, Xiaonian Yang, Xinxi He, Xiaodong Xie, Zhaopeng Luo, Mingzhu Wu, Chen Wang, Jun Yang. Molecular cloning and functional characterization of NtWRKY41a in the biosynthesis of phenylpropanoids in Nicotiana tabacum. Plant Science 2022;315:111154
  https://doi.org/10.1016/j.plantsci.2021.111154
 33. Pan Gong, Yanmin Luo, Fudeng Huang, Yaodong Chen, Chaoyue Zhao, Xin Wu, Kunyu Li, Xi Yang, Fangmin Cheng, Xun Xiang, Chunyan Wu, Gang Pan. Disruption of a Upf1-like helicase-encoding gene OsPLS2 triggers light-dependent premature leaf senescence in rice. Plant Mol Biol 2019;100:133
  https://doi.org/10.1007/s11103-019-00848-4
 34. Jia Li, Xiaocheng Jia, Liyun Liu, Xianmei Cao, Yifan Xiong, Yaodong Yang, Huanqi Zhou, Ming Yi, Meng Li. Comparative biochemical and transcriptome analysis provides insights into the regulatory mechanism of striped leaf albinism in arecanut (Areca catechu L.). Industrial Crops and Products 2020;154:112734
  https://doi.org/10.1016/j.indcrop.2020.112734
 35. Shakuntala E. Pillai, Chandan Kumar, Hitendra K. Patel, Ramesh V. Sonti. Overexpression of a cell wall damage induced transcription factor, OsWRKY42, leads to enhanced callose deposition and tolerance to salt stress but does not enhance tolerance to bacterial infection. BMC Plant Biol 2018;18
  https://doi.org/10.1186/s12870-018-1391-5
 36. Ulrike Zentgraf, Jasmin Doll. Arabidopsis WRKY53, a Node of Multi-Layer Regulation in the Network of Senescence. Plants 2019;8:578
  https://doi.org/10.3390/plants8120578
 37. Yasuhito Sakuraba, Su-Hyun Han, Hyun-Jung Yang, Weilan Piao, Nam-Chon Paek. Mutation of Rice Early Flowering3.1 (OsELF3.1) delays leaf senescence in rice. Plant Mol Biol 2016;92:223
  https://doi.org/10.1007/s11103-016-0507-2
 38. Mukesh Meena, Prashant Swapnil. Regulation ofWRKYgenes in plant defence with beneficial fungusTrichoderma: current perspectives and future prospects. Archives of Phytopathology and Plant Protection 2019;52:1
  https://doi.org/10.1080/03235408.2019.1606490
 39. Yanyun Li, Shuting Liao, Pengying Mei, Yueyun Pan, Yu Zhang, Xiangzi Zheng, Yakun Xie, Ying Miao. OsWRKY93 Dually Functions Between Leaf Senescence and in Response to Biotic Stress in Rice. Front. Plant Sci. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fpls.2021.643011
 40. Shenglong Yang, Guonan Fang, Anpeng Zhang, Banpu Ruan, Hongzhen Jiang, Shilin Ding, Chaolei Liu, Yu Zhang, Noushin Jaha, Peng Hu, Zhengjin Xu, Zhenyu Gao, Jiayu Wang, Qian Qian. Rice EARLY SENESCENCE 2, encoding an inositol polyphosphate kinase, is involved in leaf senescence. BMC Plant Biol 2020;20
  https://doi.org/10.1186/s12870-020-02610-1
 41. Yunxie Wei, Haitao Shi, Zhiqiang Xia, Weiwei Tie, Zehong Ding, Yan Yan, Wenquan Wang, Wei Hu, Kaimian Li. Genome-Wide Identification and Expression Analysis of the WRKY Gene Family in Cassava. Front. Plant Sci. 2016;7
  https://doi.org/10.3389/fpls.2016.00025
 42. Kelvin Dodzi Aloryi, Hai-Chun Jing, Paul P. Dijkwel. Comparison of leaf senescence regulation between distantly related plant species uncovers knowledge gaps and opportunities for plant improvement strategies. Environmental and Experimental Botany 2023;214:105474
  https://doi.org/10.1016/j.envexpbot.2023.105474
 43. Fei He, Qingquan Liu, Li Zheng, Yaqiong Cui, Zhenguo Shen, Luqing Zheng. RNA-Seq Analysis of Rice Roots Reveals the Involvement of Post-Transcriptional Regulation in Response to Cadmium Stress. Front. Plant Sci. 2015;6
  https://doi.org/10.3389/fpls.2015.01136
 44. Muneer Ahmed Khoso, Amjad Hussain, Faujiah Nurhasanah Ritonga, Qurban Ali, Muhammed Malook Channa, Rana M. Alshegaihi, Qinglin Meng, Musrat Ali, Wajid Zaman, Rahim Dad Brohi, Fen Liu, Hakim Manghwar. WRKY transcription factors (TFs): Molecular switches to regulate drought, temperature, and salinity stresses in plants. Front. Plant Sci. 2022;13
  https://doi.org/10.3389/fpls.2022.1039329
 45. Jie Yang, Qiannan Wang, Hongli Luo, Chaozu He, Bang An. HbWRKY40 plays an important role in the regulation of pathogen resistance in Hevea brasiliensis. Plant Cell Rep 2020;39:1095
  https://doi.org/10.1007/s00299-020-02551-x
 46. Zhuoya Cheng, Yuting Luan, Jiasong Meng, Jing Sun, Jun Tao, Daqiu Zhao. WRKY Transcription Factor Response to High-Temperature Stress. Plants 2021;10:2211
  https://doi.org/10.3390/plants10102211
 47. Woo-Jong Hong, Anil Kumar Nalini Chandran, Jong-Seong Jeon, Ki-Hong Jung. Construction and application of functional gene modules to regulatory pathways in rice. J. Plant Biol. 2017;60:358
  https://doi.org/10.1007/s12374-017-0034-y
 48. Guanghuai Jiang, Dedong Yin, Yue Shi, Zhuangzhi Zhou, Chunrong Li, Pengcheng Liu, Yanfeng Jia, Yanyan Wang, Zhenzhen Liu, Minxiang Yu, Xianghong Wu, Wenxue Zhai, Lihuang Zhu. OsNPR3.3-dependent salicylic acid signaling is involved in recessive gene xa5-mediated immunity to rice bacterial blight. Sci Rep 2020;10
  https://doi.org/10.1038/s41598-020-63059-8
 49. Wei MAO, XueWei CHEN, Jing WANG. Recent progress on rice resistance to blast disease. Sci. Sin.-Vitae 2022;52:1495
  https://doi.org/10.1360/SSV-2021-0012
 50. Xiangzi Zheng, Muhammad Jehanzeb, Habiba, Yuanyuan Zhang, Li Li, Ying Miao. Characterization of S40-like proteins and their roles in response to environmental cues and leaf senescence in rice. BMC Plant Biol 2019;19
  https://doi.org/10.1186/s12870-019-1767-1
 51. Qingqing Zeng, Peiqi Wang, Yongyu Ren, Xiangyang Kang. Transcriptomic analyses reveal potential mechanisms of premature senescence in hexaploid Populus. Plant Cell Tiss Organ Cult 2021;147:255
  https://doi.org/10.1007/s11240-021-02121-3
 52. Li Liu, Wei Xu, Xuesong Hu, Haoju Liu, Yongjun Lin. W-box and G-box elements play important roles in early senescence of rice flag leaf. Sci Rep 2016;6
  https://doi.org/10.1038/srep20881
 53. Erhui Xiong, Zhiyong Li, Chen Zhang, Jing Zhang, Ye Liu, Ting Peng, Zhen Chen, Quanzhi Zhao. A study of leaf-senescence genes in rice based on a combination of genomics, proteomics and bioinformatics. 2021;22
  https://doi.org/10.1093/bib/bbaa305
 54. Jie Lan, Qibing Lin, Chunlei Zhou, Yakun Ren, Xi Liu, Rong Miao, Ruonan Jing, Changling Mou, Thanhliem Nguyen, Xingjie Zhu, Qian Wang, Xin Zhang, Xiuping Guo, Shijia Liu, Ling Jiang, Jianmin Wan. Small grain and semi-dwarf 3, a WRKY transcription factor, negatively regulates plant height and grain size by stabilizing SLR1 expression in rice. Plant Mol Biol 2020;104:429
  https://doi.org/10.1007/s11103-020-01049-0
 55. Zhong-Qi Fan, Xiao-Li Tan, Wei Shan, Jian-Fei Kuang, Wang-Jin Lu, Jian-Ye Chen. BrWRKY65, a WRKY Transcription Factor, Is Involved in Regulating Three Leaf Senescence-Associated Genes in Chinese Flowering Cabbage. IJMS 2017;18:1228
  https://doi.org/10.3390/ijms18061228
 56. Lijiao Gu, Hengling Wei, Hantao Wang, Junji Su, Shuxun Yu. Characterization and functional analysis of GhWRKY42, a group IId WRKY gene, in upland cotton (Gossypium hirsutum L.). BMC Genet 2018;19
  https://doi.org/10.1186/s12863-018-0653-4
 57. Sushil Raj Subedi, Nitika Sandhu, Vikas Kumar Singh, Pallavi Sinha, Santosh Kumar, S. P. Singh, Surya Kant Ghimire, Madhav Pandey, Ram Baran Yadaw, Rajeev K. Varshney, Arvind Kumar. Genome-wide association study reveals significant genomic regions for improving yield, adaptability of rice under dry direct seeded cultivation condition. BMC Genomics 2019;20
  https://doi.org/10.1186/s12864-019-5840-9
 58. Woo-Jong Hong, Su Kyoung Lee, Seok-Hui Kim, Yu-Jin Kim, Sunok Moon, Eui-Jung Kim, Jeniffer Silva, Ki-Hong Jung. Comparative transcriptome analysis of pollen and anther wall reveals novel insights into the regulatory mechanisms underlying anther wall development and its dehiscence in rice. Plant Cell Rep 2022;41:1229
  https://doi.org/10.1007/s00299-022-02852-3
 59. Charles Orek. A review of the functions of transcription factors and related genes involved in cassava (Manihot Esculenta Crantz) response to drought stress. T 2023;2
  https://doi.org/10.48130/TP-2023-0014
 60. Yue-Mei Zhang, Pengru Guo, Xinli Xia, Hongwei Guo, Zhonghai Li. Multiple Layers of Regulation on Leaf Senescence: New Advances and Perspectives. Front. Plant Sci. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fpls.2021.788996
 61. Rui Song, Yan Huang, Xin Ji, Yunfei Wei, Qiuyuan Liu, Shumei Li, Juan Liu, Pengfei Dong. Comparative Transcriptome Analysis of Salt-Stress-Responsive Genes in Rice Roots. 2023;92:237
  https://doi.org/10.32604/phyton.2022.023081
 62. Swati Sachdev, Shamim Akhtar Ansari, Mohammad Israil Ansari. Reactive Oxygen Species in Plants. 2023.
  https://doi.org/10.1007/978-981-19-9884-3_4
 63. Chao Zhang, Ni Li, Zhongxiao Hu, Hai Liu, Yuanyi Hu, Yanning Tan, Qiannan Sun, Xiqin Liu, Langtao Xiao, Weiping Wang, Ruozhong Wang. Mutation of Leaf Senescence 1 Encoding a C2H2 Zinc Finger Protein Induces ROS Accumulation and Accelerates Leaf Senescence in Rice. IJMS 2022;23:14464
  https://doi.org/10.3390/ijms232214464
 64. Shengen Zhou, Xin Cheng, Fenfen Li, Panpan Feng, Gongling Hu, Guoping Chen, Qiaoli Xie, Zongli Hu. Overexpression of SlOFP20 in Tomato Affects Plant Growth, Chlorophyll Accumulation, and Leaf Senescence. Front. Plant Sci. 2019;10
  https://doi.org/10.3389/fpls.2019.01510
 65. Xu Jiang, Woo-Jong Hong, Su-Kyoung Lee, Ki-Hong Jung. Genome-Wide Identification and Analysis of Collar Region-Preferential Genes in Rice. Plants 2023;12:2959
  https://doi.org/10.3390/plants12162959
 66. Hongryul Ahn, Inuk Jung, Seon-Ju Shin, Jinwoo Park, Sungmin Rhee, Ju-Kon Kim, Woosuk Jung, Hawk-Bin Kwon, Sun Kim. Transcriptional Network Analysis Reveals Drought Resistance Mechanisms of AP2/ERF Transgenic Rice. Front. Plant Sci. 2017;8
  https://doi.org/10.3389/fpls.2017.01044
 67. Shinyoung Lee, Hyobin Jeong, Sichul Lee, Jinwon Lee, Sun-Ji Kim, Ji-Won Park, Hye Ryun Woo, Pyung Ok Lim, Gynheung An, Hong Gil Nam, Daehee Hwang. Molecular bases for differential aging programs between flag and second leaves during grain-filling in rice. Sci Rep 2017;7
  https://doi.org/10.1038/s41598-017-07035-9
 68. Liqiao Zhong, Fan Yao, He Zhang, Huaxiao Xie, Huijun Ru, Nian Wei, Zhaohui Ni, Zhong Li, Yunfeng Li. Sulfide Treatment Alters Antioxidant Response and Related Genes Expressions in Rice Field Eel (Monopterus albus). Water 2022;14:3230
  https://doi.org/10.3390/w14203230
 69. Jie Cao, Hairong Liu, Shuya Tan, Zhonghai Li. Transcription Factors-Regulated Leaf Senescence: Current Knowledge, Challenges and Approaches. IJMS 2023;24:9245
  https://doi.org/10.3390/ijms24119245
 70. Sichul Lee, Celine Masclaux-Daubresse. Current Understanding of Leaf Senescence in Rice. IJMS 2021;22:4515
  https://doi.org/10.3390/ijms22094515
 71. Kim, Kang, Kim, An, Paek. OsWRKY5 Promotes Rice Leaf Senescence via Senescence-Associated NAC and Abscisic Acid Biosynthesis Pathway. IJMS 2019;20:4437
  https://doi.org/10.3390/ijms20184437
 72. Xiao‐Wei Zhang, Rui‐Rui Xu, Yankai Liu, Chun‐Xiang You, Jian‐Ping An. MdVQ10 promotes wound‐triggered leaf senescence in association with MdWRKY75 and undergoes antagonistic modulation of MdCML15 and MdJAZs in apple. The Plant Journal 2023;115:1599
  https://doi.org/10.1111/tpj.16341
 73. Chenyang Xue, Yingmei Gao, Bo Qu, Peidong Tai, Cheng Guo, Wenyue Chang, Guanghui Zhao. Hybridization With an Invasive Plant of Xanthium strumarium Improves the Tolerance of Its Native Congener X. sibiricum to Cadmium. Front. Plant Sci. 2021;12
  https://doi.org/10.3389/fpls.2021.696687
 74. Xiangzhen Yu, Yongsheng Zhu, Yunjie Xie, Lele Li, Ziyi Jin, Yunrui Shi, Cuiqin Luo, Yidong Wei, Qiuhua Cai, Wei He, Yanmei Zheng, Huaan Xie, Jianfu Zhang. Ubiquitylomes and proteomes analyses provide a new interpretation of the molecular mechanisms of rice leaf senescence. Planta 2022;255
  https://doi.org/10.1007/s00425-021-03793-z
 75. Wenya Xie, Xinru Li, Shiping Wang, Meng Yuan. OsWRKY53 Promotes Abscisic Acid Accumulation to Accelerate Leaf Senescence and Inhibit Seed Germination by Downregulating Abscisic Acid Catabolic Genes in Rice. Front. Plant Sci. 2022;12
  https://doi.org/10.3389/fpls.2021.816156