Molecules and Cells

Cited by CrossRef (21)

 1. Hualin Fan, Zhengjie He, Haofeng Huang, Haixia Zhuang, Hao Liu, Xiao Liu, Sijun Yang, Pengcheng He, Huan Yang, Du Feng. Mitochondrial Quality Control in Cardiomyocytes: A Critical Role in the Progression of Cardiovascular Diseases. Front. Physiol. 2020;11
  https://doi.org/10.3389/fphys.2020.00252
 2. Jinqiang Zhuang, Liming Chen, Gongke Li, Le Xia, Shaohong Wu, Junling Leng, Xuefei Tao, Jiang Hong, Yong Wu, Shijun Wang, Ruijun Yuan. RCAN1 deficiency aggravates sepsis-induced cardiac remodeling and dysfunction by accelerating mitochondrial pathological fission. Inflamm. Res. 2022;71:1589
  https://doi.org/10.1007/s00011-022-01628-5
 3. Bartosz Doktór, Milena Damulewicz, Elzbieta Pyza. Overexpression of Mitochondrial Ligases Reverses Rotenone-Induced Effects in a Drosophila Model of Parkinson’s Disease. Front. Neurosci. 2019;13
  https://doi.org/10.3389/fnins.2019.00094
 4. Chenran Zhang, Qiang Qiang, Ying Jiang, Liuhua Hu, Xuehua Ding, Yicheng Lu, Guohan Hu. Effects of hypoxia inducible factor-1α on apoptotic inhibition and glucocorticoid receptor downregulation by dexamethasone in AtT-20 cells. BMC Endocr Disord 2015;15
  https://doi.org/10.1186/s12902-015-0017-2
 5. Hatem A. Alnasser, Qiunong Guan, Fan Zhang, Martin E. Gleave, Christopher Y. C. Nguan, Caigan Du. Requirement of clusterin expression for prosurvival autophagy in hypoxic kidney tubular epithelial cells. American Journal of Physiology-Renal Physiology 2016;310:F160
  https://doi.org/10.1152/ajprenal.00304.2015
 6. Liwei Guo, Laiyuan Wang, Hongfan Li, Xueli Yang, Bin Yang, Mengting Li, Jianfeng Huang, Dongfeng Gu. Down regulation of GALNT3 contributes to endothelial cell injury via activation of p38 MAPK signaling pathway. Atherosclerosis 2016;245:94
  https://doi.org/10.1016/j.atherosclerosis.2015.12.019
 7. Shanjie Wang, Zhijing Zhao, Yanhong Fan, Mingming Zhang, Xinyu Feng, Jie Lin, Jianqiang Hu, Zheng Cheng, Chuang Sun, Tingting Liu, Zhenyu Xiong, Zhi Yang, Haichang Wang, Dongdong Sun. Mst1 inhibits Sirt3 expression and contributes to diabetic cardiomyopathy through inhibiting Parkin-dependent mitophagy. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Molecular Basis of Disease 2019;1865:1905
  https://doi.org/10.1016/j.bbadis.2018.04.009
 8. K. Jessica Norberg, Salvatore Nania, Xuan Li, Hui Gao, Peter Szatmary, Ralf Segersvärd, Stephan Haas, Annika Wagman, Urban Arnelo, Robert Sutton, Rainer L. Heuchel, J. Matthias Löhr. RCAN1 is a marker of oxidative stress, induced in acute pancreatitis. Pancreatology 2018;18:734
  https://doi.org/10.1016/j.pan.2018.08.005
 9. Fujie Zhao, Ganesh Satyanarayana, Zheng Zhang, Jianli Zhao, Xin-Liang Ma, Yajing Wang. Endothelial Autophagy in Coronary Microvascular Dysfunction and Cardiovascular Disease. Cells 2022;11:2081
  https://doi.org/10.3390/cells11132081
 10. Kyung-Ok Cho, Kyoung Hoon Jeong, Jung-Ho Cha, Seong Yun Kim. Spatiotemporal expression of RCAN1 and its isoform RCAN1-4 in the mouse hippocampus after pilocarpine-induced status epilepticus. Korean J Physiol Pharmacol 2020;24:81
  https://doi.org/10.4196/kjpp.2020.24.1.81
 11. Dan Wu, Haizhe Ji, Wenjuan Du, Lina Ren, Geng Qian. Mitophagy alleviates ischemia/reperfusion-induced microvascular damage through improving mitochondrial quality control. Bioengineered 2022;13:3596
  https://doi.org/10.1080/21655979.2022.2027065
 12. Hui Jiang, Chen Zhang, Yu Tang, Juan Zhao, Tan Wang, Heng Liu, Xiulian Sun. The regulator of calcineurin 1 increases adenine nucleotide translocator 1 and leads to mitochondrial dysfunctions. J. Neurochem. 2017;140:307
  https://doi.org/10.1111/jnc.13900
 13. Jian Zhang, Yan Cui. Integrative analysis identifies potential ferroptosis-related genes of hypoxia adaptation in yak. Front. Vet. Sci. 2022;9
  https://doi.org/10.3389/fvets.2022.1022972
 14. Fulong Wang, Jocelyn Jia, Brian Rodrigues. Autophagy, Metabolic Disease, and Pathogenesis of Heart Dysfunction. Canadian Journal of Cardiology 2017;33:850
  https://doi.org/10.1016/j.cjca.2017.01.002
 15. Haoxiao Zheng, Hailan Zhu, Xinyue Liu, Xiaohui Huang, Anqing Huang, Yuli Huang. Mitophagy in Diabetic Cardiomyopathy: Roles and Mechanisms. Front. Cell Dev. Biol. 2021;9
  https://doi.org/10.3389/fcell.2021.750382
 16. Mengyi Lao, Xiaozhen Zhang, Hanshen Yang, Xueli Bai, Tingbo Liang. RCAN1-mediated calcineurin inhibition as a target for cancer therapy. Mol Med 2022;28
  https://doi.org/10.1186/s10020-022-00492-7
 17. K Zhao, H Hao, J Liu, C Tong, Y Cheng, Z Xie, L Zang, Y Mu, W Han. Bone marrow-derived mesenchymal stem cells ameliorate chronic high glucose-induced β-cell injury through modulation of autophagy. Cell Death Dis 2015;6:e1885
  https://doi.org/10.1038/cddis.2015.230
 18. M. Pilar Bayona-Bafaluy, Nuria Garrido-Pérez, Patricia Meade, Eldris Iglesias, Irene Jiménez-Salvador, Julio Montoya, Carmen Martínez-Cué, Eduardo Ruiz-Pesini. Down syndrome is an oxidative phosphorylation disorder. Redox Biology 2021;41:101871
  https://doi.org/10.1016/j.redox.2021.101871
 19. Shuai Wang, Yuqing Wang, Kaixin Qiu, Jin Zhu, Yili Wu. RCAN1 in cardiovascular diseases: molecular mechanisms and a potential therapeutic target. Mol Med 2020;26
  https://doi.org/10.1186/s10020-020-00249-0
 20. Yan Qin Tan, Xi Zhang, Shuwei Zhang, Tao Zhu, Manoj Garg, Peter E. Lobie, Vijay Pandey. Mitochondria: The metabolic switch of cellular oncogenic transformation. Biochimica et Biophysica Acta (BBA) - Reviews on Cancer 2021;1876:188534
  https://doi.org/10.1016/j.bbcan.2021.188534
 21. Fabrizio Fontana, Patrizia Limonta. The multifaceted roles of mitochondria at the crossroads of cell life and death in cancer. Free Radical Biology and Medicine 2021;176:203
  https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2021.09.024